Inne narzędzia

okokok-1

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem rozwiązań, które mogą Państwu pomóc w cyfryzacji firmy – są to na przykład oprogramowania do tworzenia zdjęć produktowych oraz etykiet logistycznych.


Aplikacja Picture It! umożliwia robienie zdjęć, usuwanie tła oraz przycinanie i edycję zdjęć produktowych. Ponieważ na etapie opracowywania produktu zdjęcia zwykle nie są jeszcze dostępne, GS1 Picture It! umożliwia dodawanie obrazu później. Obowiązkowe jest wykonanie najpierw zdjęcia kodu kreskowego na produkcie, a następnie zdjęcia frontu produktu lub jego opakowania. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych.


Zdjęcia produktowe – Firma Publicis Commerce pomaga w tworzeniu zdjęć produktów tak, aby spełniały wytyczne standardów GS1. Usługa jest większa i obejmuje tworzenie materiałów dla obsługi e-commerce, natomiast jednym z produktów w ramach tej usługi jest tworzenie zdjęć primary, secondary image i MRHI, czyli zdjęcia na potrzeby poprawnego wyświetlania na urządzeniach mobilnych.


Etykiety logistyczne

Dzięki etykietom logistycznym, drukowanym za pomocą danego oprogramowania,  użytkownik może dokładnie śledzić przepływ towarów na oznakowanych nośnikach (paletach). Zastosowanie standardu GS1 do oznakowania opakowań i nośników znacząco upraszcza realizację procesów logistycznych i rejestrację danych, na każdym etapie łańcucha dostaw.


HIT etykieta paletowa – to oprogramowanie usprawniające wydruk etykiet logistycznych zgodnych ze standardem GS1. Program skierowany jest do firm, które muszą spełnić wymagania odbiorców w zakresie ewidencji wysyłek paletowych oznakowanymi w standardzie GS1-128.


ibcsLabel – Znajduje zastosowanie w firmach produkcyjnych dostarczających towary dla odbiorców wymagających stosowania standardu GS1. Dzięki ibcsLabel można szybko zaimplementować zastosowanie standardu i spełnić wszystkie wymagania odbiorcy.


LogOne – oprogramowanie do projektowania, wydruku oraz archiwizacji etykiet logistycznych i handlowych zgodnych ze standardami GS1.


EtLog – jest narzędziem do generowania i wydruku etykiet zgodnych ze standardami GS1. O zawartości etykiety decyduje szablon, w którym zawarta jest szczegółowa informacja o tym, gdzie i co ma się znaleźć na etykiecie.


System Dature firmy Smartstock – to system wykorzystujący sztuczną inteligencję do prognozowania i optymalizacji zapasów. Wykorzystuje identyfikator GTIN do identyfikacji produktów w wyliczonych prognozach popytu i rekomendacjach zatowarowania. System udostępnia informacje o aktualnym i przyszłym poziomie zapasów dla poszczególnych produktów jednoznacznie interpretowalnych przez obu partnerów dzięki identyfikacji GTIN.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *