Systemy do elektronicznej wymiany dokumentów handlowych – EDI

Business,Cloud,

Zastosowanie systemów EDI – możliwe zastosowania

W ramach Akademii Cyfryzacji GS1 Polska staramy się zaproponować sprawdzone narzędzia i usługi, dzięki którym możliwa jest cyfryzacja firmy. Sugerujemy m.in. zastosowanie systemu EDI. W ramach jego funkcjonowania możesz zdecydować się na takie produkty jak:
– komunikacja EDI (Edison S.A.)
– SAFE, czy system Archiwizacji Faktur Elektronicznych
– Comarch EDI
– DiCentral Managed Service
– Infinite EDI


Comarch EDI – zaawansowany, oparty na chmurze obliczeniowej system służący do szybkiej i niezawodnej wymiany danych z partnerami biznesowymi i klientami.

W pełni zgodny z najnowszymi regulacjami prawnymi – w tym z wymogami dot. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – jest on narzędziem wykorzystywanym przez dziesiątki tysięcy firm na całym świecie do wysyłania, odbierania i przekonwertowywania wielu rodzajów dokumentów elektronicznych (w tym faktur ustrukturyzowanych).

System Comarch EDI pozwala znacznie obniżyć koszty operacyjne związane z zarządzaniem danymi biznesowymi (nawet do 83%), jak również zredukować ilość pracy administracyjnej o ponad 50%.

Oferuje pełne wsparcie w optymalizacji działań prowadzonych w całym łańcuchu dostaw, obejmujące m.in. wymianę danych, e-fakturowanie, czy stały dostęp do prowadzonych operacji logistycznych.


Edison S.A.- Wprowadzając elektroniczną wymianę danych – m.in. w zakresie zamówień, faktur, dokumentów logistycznych – zapewniasz sprawny przebieg procesów biznesowych. Bez względu na skalę działania, komunikacja EDI sprawdza się w każdej firmie. Pełna kontrola zachodzących procesów bezpośrednio wspiera efektywność firmy, a w konsekwencji realizację przyjętych celów strategicznych.


DiCentral Managed Services – Oprogramowanie EDI w ramach rozwiązania EDI oferuje funkcjonalności i aplikacje niezbędne do analizy i konwersji komunikatów EDI z innych systemów i udostępnienia ich obu stronom.


Infinite EDI – to bezpieczna platforma dla biznesu. W prosty i nowoczesny sposób umożliwia komunikację w łańcuchu dostaw. To rozwiązanie od ponad 18 lat wspiera tysiące firm oraz zapewnia płynną i szybką transmisję danych z partnerami biznesowymi na całym świecie.


Platforma Integracji Danych DiCentral – rozwiązanie wspierające integrację danych opartych o standardy wymiany danych EDI. Pomaga łatwo przekazywać dane klientom, czyli sieciom handlowym i łatwo łączy się z platformami e-commerce i market place.


Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Many thanks for this. People close to us got the bizarre (truly) laundry list of ‘Covid’ symptoms around March 2020. Symptoms disappeared after 5 days, then returned like clockwork at 15 days. Leaving them sick for the rest of the month. Identical playing out in S.Africa, except the magic number was 8, not 15. Yes, lung symptoms at the outset, too. There has been ‘something’ but what it is is still not clear. Dr. Shankara Chetty is one of the best doctors testifying to the patterns observed in different ethnic groups through 4 ‘waves’. 2019 as a year for health deserves significant enquiry.