Wykorzystanie AI i ML w branży farmaceutycznej – webinar

Zapraszamy do udziału w webinarium naszego Partnera Gold – firmy Smartstock Sp. z o.o. na temat aplikacji Dature, która wykorzystuje uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do generowania prognoz sprzedaży i optymalnych rekomendacji zakupów.

Tematem webinarium będzie „Wykorzystanie AI i ML w prognozowaniu popytu i optymalizacji zapasów w branży farmaceutycznej”.

Kiedy? Już jutro tj. w czwartek 23.03 o godz. 9:30.