Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki kształci interdyscyplinarnie i profesjonalnie logistyków, otwiera studentom drogę do kariery zawodowej oraz przyczynia się do rozwoju nauk o zarządzaniu w obszarze logistyki. Tym celom przyporządkowane są realizowane nowatorskie programy nauczania oraz badania naukowe.

Wyższa Szkoła Logistyki od początków swego istnienia stawia sobie za cel kształcenie studentów, którzy jako absolwenci staną się wartościowymi pracownikami zatrudnionymi w organizacjach lub na stanowiskach logistycznych.

Cyfryzacja jest trendem rozwoju przedsiębiorstw współpracujących w ramach łańcucha dostaw, wpływającym zarówno na pozycję konkurencyjną firm, jak również na zrównoważony rozwój i efektywność procesów logistycznych. Modele biznesowe dotyczące cyfryzacji łańcuchów dostaw i procesów logistycznych dotyczą zarówno elektronicznej wymiany danych, zastosowania systemów informatycznych oraz narzędzi BI wspomagających zarządzanie, jak również wdrożenie nowoczesnych technologii.

Zapraszamy na nowy kierunek studiów podyplomowych – Cyfryzacja łańcucha dostaw.