Fundusze Europejskie – Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Dotacje na cyfryzację

Cel finansowania: Zwiększanie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej.


Start składania wniosków już 28 marca! Cyfryzacja dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych oraz zwiększanie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wykonalne i zgodne z zakresem i celem działania. Muszą obejmować te same zadania, zasoby i przewidywać ten sam cel (w odniesieniu do świadczenia usług na rzecz MŚP), co projekty EDIH zaakceptowane do dofinansowania w konkursie Komisji Europejskiej.

Komentarze