Międzynarodowy Certyfikat GS1 – Odblokuj Globalny Potencjał!

Konkurs „Odblokuj swój globalny potencjał” organizuje GS1 Polska. Jesteśmy częścią globalnej organizacji, która dzięki kodom kreskowym od 50 lat wspiera skuteczną komunikację między światem fizycznym a cyfrowym.

Kogo zapraszamy do udziału?
Do konkursu zapraszamy studentów kierunków związanych z logistyką i zarządzaniem. Chcesz związać swoją karierę z handlem międzynarodowym i /lub zarządzeniem łańcuchami dostaw? To okazja dla Ciebie!


Dlaczego organizujemy konkurs?
Ponieważ chcemy, żeby jak największa liczba z Was zdobywała aktualną wiedzę o standardach GS1 i zastosowaniu kodów kreskowych. Chcemy też pomóc Wam wejść dobrze na rynek pracy. Zależy nam, żebyście mieli wysokie kwalifikacje zawodowe i byli atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy.

  1. Realizujesz cykl 7 bezpłatnych szkoleń online, zakończonych quizem.
  2. Zdobywasz Międzynarodowy Certyfikat GS1.
  3. Aplikujesz na płatny miesięczny staż w GS1 Polska.

Uwaga! O przyjęciu na staż decyduje wynik quizu szkoleniowego oraz zgłoszenie chęci odbycia stażu. Możesz także zdobyć certyfikat i nie startować w grze o staż.

Regulamin konkursu

Wiedza i umiejętność stosowania standardów GS1 to przewaga w branży!

Zrozumienie zasad działania i stosowania standardów GS1, jest potrzebne na wielu stanowiskach w łańcuchu dostaw. To specjalistyczna wiedza, która jest cenna w biznesie, ponieważ ułatwia efektywną realizację procesów operacyjnych w wielu branżach.

Zdobywając Międzynarodowy Certyfikat GS1 możesz wykazać, że masz uporządkowaną wiedzę i praktyczną znajomość najpopularniejszych identyfikatorów w branży logistycznej. Szkolenie online pozwala zdobyć sprawdzone informacje na temat najważniejszych standardów GS1 oraz potwierdzić kwalifikacje w ich stosowaniu certyfikatem sygnowanym przez GS1.

Zarówno szkolenie online, jak i wydanie certyfikatu są bezpłatne!


Uwaga: w wielu kursach znajdują się zakładki i linki, które należy kliknąć,
aby kurs został oznaczony jako ukończony.

Niezapisany/a
Tylko dla zalogowanych

Szkolenie obejmuje:

  • 8 Zagadnienia
  • 5 Tematy
  • Certyfikat ukończenia