Baza wiedzy  »  E-commerce  »  Rejestracja znaku towarowego krok po kroku

Rejestracja znaku towarowego krok po kroku

28 maja 2024 (Last updated: 16 lipca 2024)

Rejestracja znaku towarowego jest kluczowym krokiem w zabezpieczeniu marki i zapewnieniu jej ochrony prawnej. Proces ten, choć może wydawać się skomplikowany, jednak wcale taki nie jest I można podzielić na kilka prostych etapów, które prowadzą do uzyskania formalnej ochrony znaku. Poniżej przedstawiam szczegółowy przewodnik, jak przejść przez ten proces.

Krok 1: Wyznaczenie terytorium i wybór klas klasyfikacji nicejskiej

Pierwszym krokiem w procesie rejestracji znaku towarowego jest określenie terytorium, na którym znak ma być chroniony. Można wybrać ochronę krajową, regionalną (np. na obszarze Unii Europejskiej) lub procedurę międzynarodową. Pamiętajmy jednak, że przy procedurze międzynarodowej wciąż nie zgłaszamy całego świata jako terytorium zgłoszenia, ale wybieramy poszczególne kraje, np. USA, UK czy Japonię.

Znaki na Polskę rejestruje się w Urzędzie Patentowym RP (i tylko w nim). Znaki na Unię Europejską rejestruje się w EUIPO (i tylko i wyłącznie w tej instytucji). Znaki międzynarodowe można zgłosić – pod pewnymi warunkami – w urzędzie lokalnym (np. dla USA urzędem tym będzie USPTO) lub poprzez WIPO.

Jednocześnie należy wybrać klasy towarów i usług, dla których znak będzie zarejestrowany, zgodnie z klasyfikacją nicejską. Klasyfikacja nicejska jest międzynarodowym systemem podziału towarów i usług na 45 klas (34 dla towarów i 11 dla usług), co ułatwia identyfikację i ochronę znaków towarowych. Przykładowo jeżeli nasz znak ma być przeznaczony dla odzieży, wówczas wybieramy klasę 25. Jeżeli zaś pod danym znakiem sprzedajemy mikroskopy, wówczas wybieramy klasę 9 (jako dla urządzeń optycznych) oraz klasę 35 (jako dla usługi sprzedaży hurt I detal).

Krok 2: Badanie wstępne

Drugim krokiem jest przeprowadzenie badania możliwości rejestracji oznaczenia. Badanie to pozwala określić, czy w wybranych klasach już nie istnieją zarejestrowane znaki towarowe podobne do tego, który planujesz zgłosić. Może się okazać, że w niektórych klasach nie możesz zgłosić znaku słownego, ponieważ zbyt wiele podobnych słów zostało już zarejestrowanych. W takim przypadku warto rozważyć zgłoszenie znaku słowno-graficznego, ponieważ dodanie unikalnej grafiki lub stylizacji może nadać znakowi wystarczającą charakterystyczność.

Badanie wstępne można przeprowadzić, przeszukując bazy danych znaków towarowych, takie jak:

  • Baza znaków krajowych – znaki zarejestrowane w danym kraju.
  • Baza znaków Unii Europejskiej – znaki zarejestrowane na poziomie UE.
  • Baza WIPO – znaki zarejestrowane w ramach systemu madryckiego, który dotyczy zgłoszeń międzynarodowych.

Krok 3: Przygotowanie do zgłoszenia

Kolejnym krokiem jest przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji. Zgłoszenie różni się nieco w zależności od tego czy zgłaszamy znak polski czy znak unijny, jednak każde z nich zawierać będzie:

  • Dane zgłaszającego/j – pełna nazwa i adres osoby fizycznej lub prawnej zgłaszającej znak.
  • Przedstawienie znaku – znak towarowy może być słowny, graficzny, słowno-graficzny, przestrzenny, dźwiękowy, kolorowy, wzorzysty, ruchomy, multimedialny lub holograficzny.
  • Wykaz towarów i usług – szczegółowy opis towarów i usług, dla których znak ma być zarejestrowany, zgodnie z klasyfikacją nicejską.

Krok 4: Badanie urzędowe/instytucjonalne i publikacja

Po złożeniu zgłoszenia, urząd patentowy lub inna dedykowana instytucja przeprowadza badanie formalne I merytoryczne, aby upewnić się, że zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania. Jeśli wszystko jest w porządku, zgłoszenie zostaje opublikowane w odpowiedniej bazie lub biuletynie. Publikacja ta informuje publiczność o zgłoszeniu i daje innym przedsiębiorcom możliwość wniesienia sprzeciwu.

Krok 5: Możliwość wniesienia sprzeciwu

Po publikacji zgłoszenia, inne podmioty mają określony czas (zwykle 3 miesiące), aby wnieść sprzeciw wobec rejestracji znaku. Sprzeciw może być w szczególności wniesiony przez uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego lub osoby, których prawa mogą być naruszone przez nowy znak.

Krok 6: Decyzja o rejestracji

Jeśli znak spełnia wszystkie wymagania, urząd patentowy lub inna instytucja wydaje decyzję o rejestracji znaku towarowego. Zgłaszający otrzymuje świadectwo ochronne, które potwierdza, że znak został zarejestrowany i jest chroniony prawem.

Krok 7: Monitorowanie znaku

Po rejestracji znaku ważne jest, aby monitorować rynek i bazy danych znaków towarowych, aby upewnić się, że nikt nie narusza twoich praw do znaku oraz odpowiednio wcześnie złożyć sprzeciw, jeżeli ktoś próbuje zgłosić podobne lub identyczne oznaczenie. Rejestracja znaku jest ważna przez 10 lat i może być odnawiana na kolejne okresy.


 Podoba Ci się to, co czytasz? Zobacz więcej!


Podsumowanie: rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego jest procesem, który wymaga staranności i dokładności, ale zapewnia skuteczną ochronę prawną dla marki. Pamiętaj, jednak, że procedura rejestracji znaku towarowego opisana powyżej jest przedstawiona w sposób ogólny i uproszczony. W rzeczywistości proces ten może się różnić w zależności od urzędu patentowego, specyfiki zgłoszenia, a także w przypadku wniesienia sprzeciwu lub wystąpienia innych przesłanek.

Aleksandra Maciejewicz

Autorka tekstu: Aleksandra Maciejewicz


Rzecznika patentowa, prawniczka, współzałożycielka kancelarii LAWMORE, założycielka ONDARE legal/business hub. Doradza startupom, naukowcom i przedstawicielom przemysłów kreatywnych. Wykładowczyni i mentorka w programach akceleracyjnych oraz inkubatorach przedsiębiorczości. Zawodowo specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w healthtech i computer sciences.

Podobne artykuły

array(6) { ["post_type"]=> string(11) "baza_wiedzy" ["post__not_in"]=> array(1) { [0]=> int(8061) } ["orderby"]=> string(4) "rand" ["order"]=> string(3) "ASC" ["ignore_sticky_posts"]=> bool(true) ["tax_query"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["taxonomy"]=> string(18) "kategorie_artykulu" ["field"]=> string(7) "term_id" ["terms"]=> array(1) { [0]=> int(117) } } } }

Zarejestruj się i dołącz do ponad 500 członków naszej społeczności i otrzymaj:

  • Specjalistyczną wiedzę i sprawdzone informacje dotyczące tematu cyfrowej transformacji
  • Szkolenia e-learningowe poświęcone digitalizacji łańcucha dostaw
  • Dostęp do sprawdzonych rozwiązań certyfikowanych partnerów

Jeśli potrzebujesz pomocy z rejestracją Skontaktuj się z nami
Masz już konto? Zaloguj się