Baza wiedzy  »  Standardy w łańcuchach dostaw   »  Narzędzia diagnostyczne GS1 dla Biznesu. Pierwsze kroki na drodze ku cyfryzacji firmy i standardom GS1

Narzędzia diagnostyczne GS1 dla Biznesu. Pierwsze kroki na drodze ku cyfryzacji firmy i standardom GS1

16 marca 2023 (Last updated: 20 maja 2024)

AI w biznesie

Jednym z atutów współpracy z GS1 Polska jest szereg narzędzi, które oferujemy naszym Klientom jeszcze na etapie analiz, diagnoz i planowania działań. Pomoc w początkowych krokach pracy z danymi produktowymi może się okazać niezwykle pomocna, ponieważ temat standardów GS1 wyróżnia się dość wysokim progiem wejścia. Dzięki oferowanym przez nas narzędziom z łatwością przejdziesz przez pierwsze, skomplikowane dla wielu etapy procesu, jakim jest cyfryzacja firmy.

Arkusz samooceny dojrzałości cyfrowej

Nasz arkusz samooceny to świetna opcja na start. Pomoże Ci w zorientowaniu się w sytuacji, określisz dzięki niemu, na jakim etapie cyfryzacji jesteś i jakie są kolejne kroki do podjęcia. Po wypełnieniu ankiety otrzymasz opracowane wyniki w formie certyfikatu na wskazany adres e-mail. Co do zasady następuje to w ciągu 7 dni roboczych od czasu wypełnienia ankiety. Jej wynik będzie stanowić drogowskaz, jakie kroki powinnaś/powinieneś podjąć i w jaki sposób GS1 Polska jest w stanie wspomóc rozwój cyfryzacji w Twojej firmie. Ankieta została przygotowana z udziałem ekspertów i specjalistów z Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Standard GS1 – pozyskaj środki na jego wprowadzenie dzięki doradztwu biznesowemu.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą konsultacji biznesowych. Kontakt ze specjalistą pozwoli Ci na najdokładniejszą ocenę bieżącego stanu i potrzeb Twojej firmy w zakresie cyfryzacji. Doradcy naszych Partnerów postarają się dobrać najlepszą ofertę do wielkości firmy, branży, w której działa, oraz potrzeb rynkowych. Kontakt z proponowanymi przez nas ekspertami pomoże Ci także w zakresie pozyskiwania środków na cyfryzację firmy, bądź jej digitalizację.

Współpracujemy z najlepszymi doradcami na rynku. Czekają na Ciebie konsultacje z przedstawicielami Platformy Przemysłu przyszłości, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, EVENEW oraz Sense Consulting.

Diagnoza logistyczna

Celem diagnozy logistycznej przygotowanej przez GS1 Polska jest badanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw oraz bieżącego poziomu efektywności działań w ramach poszczególnych obszarów logistyki. Przygotowana diagnoza i jej wyniki są doskonałą podstawą do wskazania kierunków dalszego rozwoju firm.

Oferta skierowana jest do wszystkich firm i przedsiębiorstw, w tym Uczestników Systemu GS1, które prowadzą działalność handlową lub usługową. Diagnozę polecamy tym firmom, które w ramach swojej działalności realizują lub obsługują przepływ różnorodnych materiałów, wyrobów, towarów, w przypadku których logistyka i dojrzałość cyfrowa stanowi istotny element działalności.

W grupie tej mogą być lokowani:
› producenci,
dystrybutorzy (w tym firmy/sieci handlowe, hurtownie),
firmy TSL (w tym operatorzy logistyczni, przewoźnicy, spedytorzy).

Usługa diagnozy ma charakter modułowy. Oznacza to, że możesz dowolnie wybierać wśród mniejszych usług (modułów) współtworzących kompleksowy produkt. Wybierz to, co uważasz za najpotrzebniejsze czy najbardziej użyteczne z punktu widzenia Twojego przedsiębiorstwa!

Czas trwania diagnozy jest zależny od zakresu analizy. Znaczenie ma liczba modułów wybranych w ramach usługi oraz wielkość firmy i skala działalności. Realizacja jednego modułu, tj. analizy logistycznej (procesowej lub wskaźnikowej) w dowolnym obszarze logistyki, będzie trwała średnio od 3 do 5 tygodni. Oczywiście jeśli wybierzesz więcej modułów, możemy dokonywać diagnoz równoległych.

Jakie konkretnie moduły oferujemy w ramach diagnozy? Zacznijmy od podziału usługi na zakresy. Wyróżniamy zakres podmiotowy usługi oraz zakres przedmiotowy usługi.

Oto moduły wchodzące w zakres podmiotowy:

Zapasy

Moduł ten to analiza działań przedsiębiorstwa związanych z budowaniem zapasów oraz zarządzaniem zapasami. Elementy składowe to: rodzaje asortymentu tworzącego zapas, warunki realizacji dostaw zaopatrzeniowych oraz dostaw do klientów, stosowane metody klasyfikacji asortymentu oraz uzupełniania i monitorowania zapasów.

Magazyn

W obrębie tego modułu dokonujemy analizy organizacji i infrastruktury magazynu, w tym takich elementów jak: sposób realizacji procesów magazynowych, stosowane technologie w magazynie, posiadane wyposażenie w magazynie, a także wielkość i struktura zatrudnienia w magazynie.

Transport

Analizujemy organizację procesów transportowych, zakres i warunki współpracy z przewoźnikami, wykorzystywaną flotę, stosowane metody panowania i realizacji transportu oraz pomiaru efektywności działań transportowych.

Standard GS1

Analiza stanu wykorzystania standardów GS1 w procesach logistycznych. 

Jeżeli zaś chodzi o zakres przedmiotowy usługi, wyróżniamy następujące moduły:

Analiza obszaru – kwestionariusz

Analiza obszaru jest analizą sposobów działania firmy w ramach danego obszaru (procesy, organizacja prac) z wykorzystaniem dedykowanego kwestionariusza (plik MS Excel). Kwestionariusz w pierwszej kolejności zostanie udostępniony wskazanym przedstawicielom firmy w celu uzupełnienia odpowiedzi na zdefiniowane pytania. Kolejnym krokiem będzie spotkanie (online lub offline) przedstawicieli badanej firmy z ekspertami realizującymi usługę. Finalnym wynikiem analizy jest raport opisujący zdiagnozowany sposób działania firmy w ramach badanego obszaru, ocenę silnych i słabych stron w danym obszarze oraz rekomendacje dalszych usprawnień dla podniesienia efektywności działań.

Analiza procesowa

Wykonujemy także analizę procesów w danym obszarze poprzez budowę map procesów zgodnych ze standardem BPMN 2.0., umożliwiających odwzorowanie działań za pomocą czynności i zdarzeń oraz punktów decyzyjnych wraz z przypisaniem ról biznesowych poszczególnym uczestnikom procesów. Zbudowane zostaną także modele symulacyjne AS IS, dzięki czemu możliwa będzie identyfikacja obszarów z potencjałem na optymalizację. Końcowym wynikiem analizy są mapy i modele symulacyjne obecnie funkcjonujących procesów.

Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa pozwala na wyznaczenie i analizę kluczowych wskaźników efektywności działań w ramach poszczególnych obszarów. Warunkiem koniecznym realizacji analizy wskaźnikowej będzie dostarczenie danych liczbowych przez firmę według wytycznych zwizualizowanych w postaci formatek danych, omówionych przez ekspertów dedykowanych do realizacji analizy. Końcowy produkt to raport zawierający ocenę wskaźników logistycznych w danym obszarze oraz zestawienia tabelaryczne wyznaczonych wskaźników logistycznych.

Standard GS1 i dojrzałość cyfrowa

Analiza gotowości poszczególnych przedsiębiorstw do transformacji cyfrowej realizowana na drodze diagnozy obecnego poziomu cyfryzacji. Ocena dojrzałości cyfrowej będzie realizowana z wykorzystaniem dedykowanego kwestionariusza. Będzie on obejmował trzy aspekty dojrzałości cyfrowej:

› Digitalizacja – poziom zastosowania identyfikatorów GS1 dla znakowania produktów, lokalizacji, zasobów logistycznych. Weryfikacja jakości oznaczeń oraz procesów kontroli jakości oznaczeń. Zakres zastosowania etykiety logistycznej, elektronicznej wymiany danych (EDI) oraz globalnych modeli danych.
Systemy IT – poziom praktycznego wykorzystania systemów klasy ERP oraz specjalistycznych rozwiązań obszarowych w ramach IT: WMS, TMS itp.
› Technologie cyfrowe – wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu zaawansowanego przetwarzania danych, w tym: Big Data, Cloud Computing, Machine Learning, Blockchain.

Wszystkie powyższe aspekty odniesione zostają do całej działalności Twojego przedsiębiorstwa. Obejmą zatem również wszystkie obszary logistyki wspomniane wcześniej (zapasy, magazyn, transport). Wszystkie materiały otrzymasz w konkretnej, czytelnej i przejrzystej formie.

Podobne artykuły

array(6) { ["post_type"]=> string(11) "baza_wiedzy" ["post__not_in"]=> array(1) { [0]=> int(5431) } ["orderby"]=> string(4) "rand" ["order"]=> string(3) "ASC" ["ignore_sticky_posts"]=> bool(true) ["tax_query"]=> array(1) { [0]=> array(3) { ["taxonomy"]=> string(18) "kategorie_artykulu" ["field"]=> string(7) "term_id" ["terms"]=> array(1) { [0]=> int(107) } } } }

Zarejestruj się i dołącz do ponad 500 członków naszej społeczności i otrzymaj:

  • Specjalistyczną wiedzę i sprawdzone informacje dotyczące tematu cyfrowej transformacji
  • Szkolenia e-learningowe poświęcone digitalizacji łańcucha dostaw
  • Dostęp do sprawdzonych rozwiązań certyfikowanych partnerów

Jeśli potrzebujesz pomocy z rejestracją Skontaktuj się z nami
Masz już konto? Zaloguj się